Onze diensten

Wij vinden een vertrouwensband de basis van een goede relatie. U kunt ons te allen tijde bellen met vragen of gewoon langskomen bij ons kantoor. 

In onderling overleg kunt u aangeven van welke diensten
u gebruik wilt maken.

 • Verwerken van uw administratie
 • Samenstellen van uw jaarrekening
 • Opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses
 • Opzetten van de administratie van een startende ondernemer
 • Geven van bedrijfseconomische adviezen
 • Geven van belastingadviezen
 • Advisering bij bedrijfsovername/bedrijfsopvolging
 • Opstellen van tussentijdse rapportage voor b.v. uw financiering
 • Verzorgen van uw BTW- aangifte
 • Verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting
 • Verzorgen van uw aangifte Vennootschapsbelasting
 • Verzorgen van uw aangifte Loonbelasting
 • Verzorgen van uw salarisadministratie
 • Tijdelijk detacheren van financieeladministratief personeel
 • Inschakelen van een netwerk van specialisten