Accountantsverklaringen

Wij verzorgen voor u diverse veel voorkomende accountantsverklaringen, zoals:

  • Samenstelingsverklaring bij de jaarrekening
  • Inbrengverklaringen bij oprichten BV
  • Verklaringen voor opgaven aan verzekeringsmaatschappijen
  • Verklaringen afdracht belastingen
  • Verklaringen bij hypotheekaanvragen

Staat de verklaring die u nodig heeft er niet bij, neemt u dan contact met ons op. Van belang is te weten dat de verklaring niet een op te vragen "handtekening" is. Het is een eindproduct van een proces, waarvoor de nodige werkzaamheden moeten worden gedaan. Deze werkzaamheden bepalen veelal de prijs van de verklaring. U kunt hierbij het nodige besparen door veel voorwerk zelf te verrichten, zoals het aanleggen van een volledig gekopieerd dossier.