Samenstellen jaarrekening

Wij verzorgen uw eindejaarsrapportage conform de hiervoor gestelde wettelijke eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de wet op de jaarrekening en richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Tevens verzorgen wij de jaarstukken voor de wettelijk verplichte deponering bij de Kamer van Koophandel.

Inmiddels is het mogelijk de deponering bij de Kamer van Koophandel digitaal te realiseren. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen. 

De jaarrekening gaat vergezeld van een samenstellingsverklaring.